De uitdagingen in veiligheidsdomein zijn talrijk. Nieuwe technologieën en sociale innovatie maken ze steeds complexer. Geen enkele organisatie kan de huidige en toekomstige veiligheidsdreigingen alleen oplossen. Biedt publiek-private samen(net)werking een ‘integraal’ antwoord op de veiligheidsuitdagingen? Lead@Pol ging te rade bij het Innovation Center for Security (vzw INNOS).

Artikel in Lead@Pol: Triple helix netwerken

Article Lead@Pol: Réaliser des profits grâce à une organisation réseaucentrique